Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
rose-colored starling


noun
glossy black bird with pink back and abdomen;
chiefly Asian
Syn:
rose-colored pastor, Pastor sturnus, Pastor roseus
Hypernyms:
starling
Member Holonyms:
Pastor, subgenus Pastor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.