Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Eucinostomus


noun
a genus of Gerreidae
Syn:
Eucinostomus
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Gerreidae, family Gerreidae, Gerridae, family Gerridae
Member Meronyms:
silver jenny, Eucinostomus gula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.