Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Blennius


noun
type genus of the Blenniidae
Syn:
Blennius
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Blenniidae, family Blenniidae
Member Meronyms:
shanny, Blennius pholis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.