Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
family Ephemeridae


noun
mayflies
Syn:
Ephemeridae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Ephemeroptera, order Ephemeroptera, Ephemerida, order Ephemerida
Member Meronyms:
mayfly, dayfly, shadfly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.