Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
family Anomalopidae


noun
a family of fish including: flashlight fishes
Syn:
Anomalopidae
Hypernyms:
fish family
Member Holonyms:
Berycomorphi, order Berycomorphi
Member Meronyms:
genus Anomalops, Krypterophaneron, genus Krypterophaneron, Photoblepharon, genus Photoblepharon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.