Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cabin boy


noun
a young man acting as a servant on a ship
Hypernyms:
servant, retainer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.