Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pyrophorus noctiluca


noun
tropical American click beetle having bright luminous spots
Syn:
firefly, fire beetle
Hypernyms:
elaterid beetle, elater, elaterid
Member Holonyms:
Pyrophorus, genus Pyrophorus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.