Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pyralidae


noun
bee moths;
corn borers;
flour moths
Syn:
family Pyralidae, Pyralididae, family Pyralididae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Lepidoptera, order Lepidoptera
Member Meronyms:
pyralid, pyralid moth, Pyralis, genus Pyralis, Galleria,
genus Galleria, Pyrausta, genus Pyrausta, Anagasta, genus Anagasta, Ephestia,
genus Ephestia, Cadra, genus Cadra, corn borer, Pyrausta nubilalis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.