Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Protestant Episcopal Church


noun
United States church that is in communication with the see of Canterbury
Syn:
Episcopal Church
Members of this Topic:
vicar
Hypernyms:
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England
Member Meronyms:
Episcopalian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.