Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Gleditsia


noun
deciduous trees: honey locusts
Syn:
genus Gleditsia
Hypernyms:
rosid dicot genus
Member Holonyms:
Caesalpinioideae, subfamily Caesalpinioideae
Member Meronyms:
water locust, swamp locust, Gleditsia aquatica, honey locust, Gleditsia triacanthos


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.