Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Evening Prayer


noun
(Anglican Church) a daily evening service with prayers prescribed in the Book of Common Prayer
Syn:
evensong
Topics:
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England
Instance Hypernyms:
prayer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.