Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Episcopal Church of Scotland


noun
an autonomous branch of the Anglican Communion in Scotland
Syn:
Episcopal Church
Regions:
Scotland
Hypernyms:
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.