Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Church of Ireland


noun
autonomous branch of the Church of England in Ireland
Hypernyms:
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.