Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Blenniidae


noun
a family of fish including: combtooth blennies
Syn:
family Blenniidae
Hypernyms:
fish family
Member Holonyms:
Blennioidea, suborder Blennioidea
Member Meronyms:
blenny, combtooth blenny, Blennius, genus Blennius, Scartella, genus Scartella


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.