Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ardisia paniculata


noun
tropical American shrub or small tree with brown wood and dark berries
Syn:
marlberry, Ardisia escallonoides
Hypernyms:
shrub, bush
Member Holonyms:
Ardisia, genus Ardisia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.