Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Anagasta kuehniella


noun
small moth whose larvae damage stored grain and flour
Syn:
Mediterranean flour moth
Hypernyms:
pyralid, pyralid moth
Member Holonyms:
Anagasta, genus Anagasta


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.