Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skilfully
phó từ
khéo tay; tài giỏiskilfully
['skilfəli]
phó từ
khéo tay; tài giỏiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.