Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sexually
phó từ
giới tính; nhục dục; (thuộc) các vấn đề sinh lý
(thuộc) giới tính; (thuộc) giống
liên quan đến sự sinh sản con cái
dựa trên giới tính (cách phân loại)sexually
['sek∫uəli]
phó từ
xem sexual
sexually active
hăng hái tình dụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.