Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
household arts


noun
theory and practice of homemaking
Syn:
home economics, home ec, domestic science
Hypernyms:
social science


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.