Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hàm thiếc


[hàm thiếc]
bit.
Đóng hàm thiếc cho ngựa
To put a bit on a horse.bit
Đóng hàm thiếc cho ngựa To put a bit on a horse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.