Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Gentleman Jim


noun
United States heavyweight boxing champion (1866-1933)
Syn:
Corbett, Jim Corbett, James John Corbett
Instance Hypernyms:
prizefighter, gladiator


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.