Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Trung - Giản thể (Vietnamese Chinese Dictionary Simplified)
dân chúng lầm than khắp nơi


 遍地哀鸿 <见(哀鸿遍野)。 比喻在反动统治下, 到处都是呻吟呼号、流离失所的灾民(哀鸿:哀鸣的大雁)。>Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.