Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
crownbeard


noun
any plant of the genus Verbesina having clustered white or yellow flower heads
Syn:
crown-beard, crown beard
Hypernyms:
composite, composite plant
Hyponyms:
wingstem, golden ironweed, yellow ironweed, golden honey plant, Verbesina alternifolia,
Actinomeris alternifolia, cowpen daisy, golden crownbeard, golden crown beard, butter daisy, Verbesina encelioides,
Verbesina encelioides, gravelweed, Verbesina helianthoides, Virginia crownbeard, frostweed,
frost-weed, Verbesina virginica
Member Holonyms:
Verbesina, genus Verbesina


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.