Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
crown prince


noun
a male heir apparent to a throne
Hypernyms:
prince

Related search result for "crown prince"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.