Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cro-magnon


noun
extinct human of Upper Paleolithic in Europe
Hypernyms:
Homo sapiens
Member Holonyms:
genus Homo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.