Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
collard greens


noun
kale that has smooth leaves
Syn:
collards
Hypernyms:
kale, kail, cole


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.