Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Christopher Fry


noun
English dramatist noted for his comic verse dramas (born 1907)
Syn:
Fry
Instance Hypernyms:
dramatist, playwright


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.