Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
chăm chút


s'occuper sérieusement de; prendre soin de; soigner
Chăm chút con cái
s' occuper sérieusement de ses enfants
Chăm chút công việc
prendre soin de son travailGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.