Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cảnh đẹp


[cảnh đẹp]
beautiful site; beautiful scenery; beauty spot
Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và khí hậu rất tốt
Dalat has very beautiful scenery and its weather is very goodGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.