Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
công nhậnverb
to allow; to recognize; to consecrate

[công nhận]
to admit; to acknowledge; to recognize
Công nhận ai là vua
To recognize somebody as king
Cuối cùng công trình của ông ta đã được công nhận
He has finally won recognition for his workGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.