Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bus boy
bus+boy
['bʌs'bɔi]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) anh hầu bàn phụ


/'bʌs'bɔi/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) anh hầu bàn phụ

Related search result for "bus boy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.