Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bone marrow


    Chuyên ngành kinh tế
tủy xương
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: y học
tủy xương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.