Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bogeyman
danh từ
một người hoặc vật kinh khiếp
ông ba bị để doạ trẻ conbogeyman
['bougi,mæn]
danh từ
một người hoặc vật kinh khiếp
ông ba bị để doạ trẻ conGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.