Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
black rhinoceros


noun
African rhino;
in danger of extinction
Syn:
Diceros bicornis
Hypernyms:
rhinoceros, rhino
Member Holonyms:
Diceros, genus Diceros


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.