Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Bertolt Brecht


noun
German dramatist and poet who developed a style of epic theater (1898-1956)
Syn:
Brecht
Instance Hypernyms:
dramatist, playwright, poet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.