Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Belle Miriam Silverman


noun
United States operatic soprano (born in 1929)
Syn:
Sills, Beverly Sills
Instance Hypernyms:
soprano


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.