Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Bauhinia monandra


noun
shrub or small tree of Dutch Guiana having clusters of pink flowers streaked with purple
Syn:
butterfly flower
Hypernyms:
shrub, bush
Member Holonyms:
Bauhinia, genus Bauhinia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.