Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán hết sạch


[bán hết sạch]
to sell out
750. 000 vé dành cho nước chủ nhà chẳng mấy chốc đã bán hết sạch
750,000 tickets available domestically were quickly sold outGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.