Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Artemisia maritima


noun
plants of western and northern European coasts
Syn:
sea wormwood, Seriphidium maritimum
Hypernyms:
wormwood
Member Holonyms:
Seriphidium, genus Seriphidium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.