Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
apodiform bird


noun
nonpasserine bird having long wings and weak feet;
spends much of its time in flight
Hypernyms:
bird
Hyponyms:
swift, tree swift, crested swift, hummingbird
Member Holonyms:
Apodiformes, order Apodiformes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.