Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Antigonus Cyclops


noun
a general of Alexander the Great and king of Macedonia;
lost one eye;
killed in a battle at Ipsus (382-301 BC)
Syn:
Antigonus, Monophthalmos
Instance Hypernyms:
general, full general, Macedonian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.