Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Adar Sheni


noun
included seven times in every 19 years
Syn:
Veadar
Hypernyms:
Jewish calendar month
Part Holonyms:
Jewish calendar, Hebrew calendar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.