Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
acidimetry


noun
volumetric analysis using standard solutions of acids to measure the amount of a base present
Derivationally related forms:
acidimetric
Hypernyms:
volumetric analysis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.