Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zorilla
zorilla

zorilla

The zorilla is a skunk-like mammal that lives in Africa.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.