Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yes-man
yes-man
['jesmæn]
danh từ
(thông tục) người cái gì cũng ừ, người ba phải


/'jesmæn/

danh từ
(thông tục) người cái gì cũng ừ, người ba phải

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "yes-man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.