Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
yết thịverb, noun post, playcard

[yết thị]
động từ, danh từ
post, playcardGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.