Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worshiper
danh từ
người thờ cúng
người tôn sùng, người sùng báiworshiper
['wə:∫ipə]
Cách viết khác:
worshipper
['wə:∫ipə]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như worshipper


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.