Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
world/wə:ld/

danh từ

thế giới, hoàn cầu, địa cầu

    to go round the world đi vòng quanh thế giới

    all over the world khắp thế giới

vũ trụ, vạn vật

    since the beginning of the world từ buổi sơ khai của vũ trụ, từ khi khai thiên lập địa

thế gian, trần tục, cõi trần gian, thế giới

    to be brought into the world sinh ra đời

    in this world ở cõi trần gian này

thiên hạ, nhân loại, mọi người

    all the world has heard of it thiên hạ ai người ta cũng biết cái đó

cuộc đời, việc đời; xã hội, cuộc sống xã hội

    a man of the world một người lịch duyệt từng trải

    to know nothing of the world không biết tí gì việc đời

    as the world goes thời buổi này, cứ thời thế này; thói đời này

giới

    in the world of letters; in the literary world trong giới văn học

    the sporting world giới thể thao

    the vegetable world giới thực vật

nhiều, một số lớn ((thường) a world of)

    a world of meaning nhiều ý nghĩa

    a world of letters một đống thư

    a world of trouble nhiều điều phiền phức

!to be all the world to

là tất cả

    he was all the world to his mother đối với mẹ nó thì nó là tất cả

!to carry the world before one

thành công hoàn toàn và nhanh chóng

!for all the world

(xem) for

!for the world

không vì bất cứ lý do gì, không đời nào

    I would not do it for the world không đời nào tôi làm cái đó

!to the world

(từ lóng) hết sức, rất mực

    drunk to the world say bí tỉ

    tired to the world mệt nhoài

    dead to the world chết giấc; say bí tỉ

!to take the world as it is

đời thế nào thì phải theo thế

!top of the world

(từ lóng) không chê vào đâu được, tuyệt diệu

!world without end

vĩnh viễn

!the world, the flesh and the devil

mọi cái cám dỗ con người

!would give the world for something

(xem) give


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "world"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.