Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wonderland
wonderland
['wʌndəlænd]
danh từ
xứ sở thần tiên (vùng đất, nơi đầy những điều kỳ lạ và phi (thường))


/'wʌndəlænd/

danh từ
thế giới thần tiên
đất nước thần kỳ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.