Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wonder-stricken
wonder-stricken
Xem wonder-struck


/'wʌndəstrʌk/ (wonder-stricken) /'wʌndə,strikən/
stricken) /'wʌndə,strikən/

tính từ
kinh ngạc

Related search result for "wonder-stricken"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.